Sunday, 4 December 2011

Is gelijkheids-geldsysteem niet alleen maar Communisme..??

Communisme zoals het door Karl Marx en Friedrich Engels gepresenteerd werd als de harde kern van het hele communistische ideologie werd nooit werkelijkheid. Hun ideen waren meer gebaseerd en hadden een uitgangspunt van polariteit, in dit geval tegen de elite, tegen de kapitalistische systeem die de elite rijkelijk en ordelijk gebruik van maakt.
Het communisme die naderhand  uitvloeide zoals wij het nu kennen, werd zelfs gesteunt door het kapitalistisch systeem toen der tijd. Het had nooit waarde gehecht aan LEVEN, zijn waarde lag in het ideologie, en deze ideologie was niet gebaseeerd op: '' wat het beste is voor allen.''


In een gelijkheids-geldsysteem die wij suggereren bestaat er alleen maar één wet, en dat is met name: '' wat het beste is voor allen.'' Dit is het fundamentele en het fundatie van gelijkheid en het gelijkheids-geldsysteem.
Dit allemaal is gebaseerd op gezamenlijke besluitvorming van ALLE participanten/deelnemers, wat niet bestond in communisme. Want zoals jullie al weten in communisme had je nog steeds te maken met: ''de staat'' die alles regelde en alles bepaalde buiten alle deelnemers om. En zodoende zou de staat dan nog steeds macht hebben over de bevolking, en daarmee bepalen hoe en wat er allemaal door de bevolking gedaan moet worden, volgens het communistische ideologie.

Nou op de manier hoe communisme in de westerse wereld aan de orde werd gebracht door de media en ook de politici en met opzet, kwamen er oorlogen ervan uit om geld te verdienen, en ook maakten ze veel profijt ervan voor de bedrijven door de jaren heen. Er heerst een grote angst als iemand zich zou onderworpen om de principes van profijt onder de loep te nemen en vragen begint te stellen.

De minderheid die zich de elite noemen in deze wereld hebben alles gedaan om zichzelf te beschermen om die, al zo mooie posities te bekleden van elitisme, en maakte dat iedereen in de westerse wereld met angst tegemoet ging voor de grote angst aanjagende monster die ''communisme'' genoemd werd.

Gelijkheids-geldsysteem en gelijkheid zijn met name geworteld in een soort gemeenschap leven.
Dit maakt dat elke individu binnen het gemeenschap altijd als een groep functioneerd, op een manier die altijd het beste is voor allen, en hierdoor is elke individu gelijk gewaardeerd.

Gelijkheids-geldsysteem is één en gelijk met het boodschap van Jezus: '' Jou naaste liefhebben als jezelf''
dit betekent dan dat wie dan ook die beweert dat een gelijkheids-geldsysteem een systeem is net als communisme, moet dan ook beweren dat de Christendom ook communisme is samen met het boodschap  van Jezus.

Dus iedereen kan proberen en wat dan ook beweren wat ze willen erover ( gelijkheids-geldsysteem), maar het in het praktijk brengen van dit systeem is gebaseerd op '' wat het beste is voor allen'' dus hiermee elke individu, en heeft GEEN ene fundering in geen één van de verkeerd gedirigeerde ideen van het communisme, en hiermee ook inbegrepen de kapitalisme.

Communisme, socialisme en kapitalisme verschillen alleen maar in machtsverschuiving, niet meer, niet minder..!!!
De minderheid die de elite wordt genoemd in deze wereld blijven altijd in hun positie met deze machsverschuiving. Er veranderd niks, helemaal niks voor hun, ze blijven hun positie van macht behouden, precies wat ze in vele generaties al hebben kunnen volhouden en met succes.

Wanneer het gaat over/om het gelijkheids-geldsysteem zou er niemand macht hebben, niemand zou authoriteit hebben. Deze hele charade die nu binnen de huidige politieke arena afspeelt en die geaccepteerd werd met z'n termen van authoriteit en macht en besluitvormingen die gebruikt werden binnen de context van naties en politieke partijen en regeringen zou ter einde komen.

Regeringen zullen simpelweg niet meer bestaan.!!
De enigste ding die geregeerd zou worden, is de distributie van de bronnen op een gelijkwaardige manier zodat iedereen krijgt wat hij/zij nodig heeft om te kunnen leven in daadwerkelijke vrijheid en alles zou ook op een manier geproduceerd worden dat het lang meegaat. Dus producten die gemaakt zullen worden zullen producten zijn die noodzakelijk zijn voor de mens en zou ook gelijk alles in consideratie genomen worden of het nou geen kwaad/schade veroorzaakt aan het gezondheid van de mens en ook hoe het product zo min mogelijke schade zou brengen aan het natuur en het dierenrijk. dus alles die gemaakt/geproduceerd zou worden zou altijd het beste zijn die we kunnen maken of produceren en altijd rekening houdende met alle levensvormen hier op aarde, dus niet alleen voor de mens.

Binnen het systeem van distributie in een gelijkheids-geldsysteem zou iedereen in staat zijn te kunnen klagen op het moment dat er een probleem onstaat of voorkomt.  En om te kunnen kijken dat alles goed functioneert en netjes verloopt zullen er meer dan genoeg kruisverwijzingspunten bestaan om zeker van te zijn dat geen ene individuele EGO ermee gaat bemoeien in elke stadium binnen het distributie systeem, en zodoende hebben we dan een soepele en effectieve afloop aan het LEVENS- STEUN binnen en door heel het systeem heen.

Wil je meer weten dan ga dan naar de volgende sites:

equal money system
desteni website
destonians

en als je ons wilt steunen kan je dat doen door producten te kopen die wij allemaal maken, op de website:

eqafe


Thanks.


Larry Manuela
No comments:

Post a Comment