Thursday, 8 December 2011

Communisme en Gelijkheids-geldsysteem, zijn ze hetzelfde...???

Nou laten we kijken wat Communisme allemaal wilden veranderen.

Karl Marx had een idee om de elite omver te gooien met hun kapitalistische systeem, die hun aardig onder controle hadden en nog steeds hebben. Het ideologie van Karl Marx heeft geen licht gezien hier op aarde, en tegen de tijd dat het bij Lenin en anderen als een politieke standpunt werd genomen door revolutie werd er heel veel mensen de dood ingejaagd. En allemaal alleen maar om aan macht te komen door het ideologie van Karl Marx als propaganda te gebruiken maar niet daadwerkelijk alle facetten ervan te gaan implementeren als hun uiteidenlijk aan de macht zijn gekomen. Uiteidenlijk kwam er een soort staat tevoorschijn binnen die hele communistische beweging dat alles en iedereen onder controle nam, en zodoende weer een oppermacht creert binnen die hele systeem.

Heel die ideologie had een uitganspunt geworteld in polariteit. Ze hadden toen niet dieper nagedacht dat als je veranderingen wilt brengen moet je alles en iedereen in consideratie nemen en niet een systeem of een idee bedenken waarin een groep buiten wordt gehouden, want dat op zich creert frictie, precies wat we nu hebben binnen onze huidige kapitalistische systeem, die de meerderheid buitenspel houdt, en alleen maar misbruiken zodat de minderheid (elite) in een positie van macht te blijven verkeren over deze meerderheid. En hierdoor wordt de meerderheid onderworpen en als slaaf behandeld totdat er een moment opkomt waarin m'n niet meer zouden kunnen volhouden om in zo'n systeem te leven.

Wat wel sterk was in het communistische ideologie was het punt van ''samenwerken'' als een groep aan één doel.
Deze kunnen we wel gebruiken, maar dit keer niet om een ideologie te steunen en eraan te werken maar om LEVEN te steunen en eraan te werken als een gemeenschappelijke groep.Nou met een gelijkheids-geldsysteem gaat niemand en ook geen ene minderheidsgroep aan de macht zijn, er zou geen ene regering bestaan..!!

Duidelijkheid en vertrouwen zullen gelijk aan de orde zijn binnen een gelijkheids-geldsysteem, en op het moment dat iets niet goed gaat of je hebt je benodigde levensonderhoud behoeftes door één of andere redenen niet ontvangen kan je gelijk gaan klagen bij de diverse kruisverwijzingspunten die er zullen bestaan.

Het hele gelijkheids-geldsysteem is meer in het leven geroepen als een punt van distributie en logistiek, want dit is in werkelijkheid alles wat we vanaf het begin af aan hadden moeten doen met de bronnen die de aarde ons rijkelijk geeft om te kunnen overleven op een gelijkwaardige manier, om een bestaan te hebben waarin we NIET hoeven te betalen om te leven zoals nu het geval is, waar ik echt geen woorden voor heb hoe wij dit konden laten gebeuren. Stel je maar eens voor dat wij als mensheid de enigste soort is die betalen om te leven op deze planeet. Uiterste stommiteit..!!

Dus nogmaals LEVEN steunen en assisteren is HET beginspunt  binnen het gelijkheids-geldsysteem, waarin de EGO neergelegd zou worden en zodoende plaats maakt voor gelijkheid als groep.


Binnen een gelijkheids-geldsysteem bepaald het groep de richting en hoe het groep als groep functioneert en het beste manier ontplooien om deze tot in alle eeuwigheid te leven, om leven te geven aan leven zelf, waarin leven uiteindelijk GELEEFD wordt en niet misbruikt wordt zoals nu het geval is door onze huidige kapitalistische systeem van macht en hebzucht voortvloeiend uit onze zelf-gecreerde angst om te overleven.

Dus het is overduidelijk het verschil tussen een gelijkheids-geldsysteem en een communistische systeem.

Gelijkheids-geldsysteem = LEVEN steunen.
Communistische systeem = polariteit/separatie steunen.


Bedankt.


Wil je ons steunen, doe maar een koopje hier: eqafeEn als je meer wilt weten over het gelijkheids-geldsysteem, bezoek het volgende sites:
desteni
equal money
destonians


Larry Manuela

No comments:

Post a Comment